Vad kostar det att fälla ett träd i Västerås med omnejd?

Att fälla ett träd från marken i en miljö där trädet inte kan nå byggnader, elledningar eller andra föremål som kan skadas kostar sällan mer än 300-500 kr. Men om miljön runt trädet kräver att trädet landar på en exakt plats ökar arbetsinsatsen och riskerna. Då brukar priserna hamna på 1000-1500 kr per träd.

Ibland står träden i en miljö som gör det omöjligt att fälla det från marken. Då krävs det att trädet plockas ned i bitar, så kallad sektionsfällning. Det kan göras via maskiner med kran utrustad med sågaggregat, skylift eller genom klättring.

Vi sektionsfäller genom klättring och priserna för det kan variera väldigt mycket beroende på träd och miljö. Men generellt för lite enklare träd hamnar man från 1500-3000 kr.

Priserna jag nämner här är efter RUT, så det är kostnaden för kunden som nämns.

Vi vill att trädet forslas bort, vad kostar det?

Att avlägsna ett större träd från tomten kan vara ganska enkelt om man kommer åt det med en kranbil. I normala fall rymmer en sådan två till tre större träd i burken och transportkostnaden brukar hamna på runt 3000 kr i Västmanland och Västeråstrakten.

Behövs träden dras fram för att kunna lastas ökar kostnaden.

Vid mindre volymer eller platser en lastbil med kran inte kommer åt kör vi bort trädet med släpvagn.
På transporter kan man inte använda RUT.

Kan vi få ved av träden?

Det är ett ypperligt tillfälle att skaffa sig ved. Att såga upp ett träd till vedklabbar kostar ca 500 kr och kvar blir bara mindre grenar. Transportkostnaderna sänks då det blir mindre massor att forsla bort.

Upparbetning och framforsling till tomtgräns innefattas av RUT.

Kan vi sänka kostnaderna?

Om kunden tar hand om bortforslingen blir det såklart billigare. Likaså om man tar bort flera träd på en gång brukar priset per träd sänkas/rabatteras. Under lågsäsong brukar priserna också bli lägre.

Om skada uppstår

När en kund anlitat en entreprenör är det dennes försäkring och ansvar som gäller.