Att fälla träd från marken fungarar bra året runt. Det som kan ställa till det är stark vind , än värre om vinden kommer från fel håll för den aktuella fällningen.

På vintern vid låga temperaturer, påverkas trädets elasticitet negativt vilket minskar möjligheterna i vissa moment vid sektionsfällning, då trädet och dess grenar knäcks i ett tidigare skede. Det är något man får ta hänsyn till och det innebär att sektionsfällningen kan ta lite längre tid då man får säkra upp lite mera. Fördelen med vinter, is och tjäle är att det blir mindre markskador samt att man kan till exempel fälla trädet ut på en sjö.

Om träd skall beskäras så är det tidig vår eller under månaderna juli, augusti och september, som rekommenderas. Att tänka på är att inte ta bort mer än 30% av det gröna på trädet, annars finns det en ökad risk att trädet inte klarar sig