Att fälla träd från marken fungerar bra året runt. Det som kan ställa till det är stark vind , än värre om vinden kommer från fel håll för den aktuella fällningen. På vintern vid låga temperaturer, påverkas trädets elasticitet negativt vilket minskar möjligheterna i vissa moment vid sektionsfällning, då trädet och dess grenar knäcks i ett tidigare skede. Det är något man får ta hänsyn till och det innebär att sektionsfällningen kan ta lite längre tid då man får säkra upp lite mera. Fördelen med vinter, is och tjäle är att det blir mindre markskador samt att man kan till exempel fälla trädet ut på en sjö. Om träd skall beskäras så är det tidig vår eller under månaderna juli, augusti och september, som rekommenderas. Att tänka på är att inte ta bort mer än 30% av det gröna på trädet, annars finns det en ökad risk att trädet inte klarar sig.

 

I området runt Mälardalen finns i vissa områden den fridlysta växten och tillika halvparasiten mistel i vissa av våra lövträd. För att få fälla träd med mistel i krävs en dispens av Länsstyrelsen. Vi kan hjälpa till med ansökningen om behovet finns.

 

 

 

Rådgivning

Ofta är det enkelt att avgöra om trädet ska bort, det skymmer utsikten, lilla busken har blivit 20 meter hög vid växthuset osv. Men ibland är det svårt att avgöra vad man kan göra med sin trädgård och sina träd. Vilka träd ska vara kvar och vilka kan vara en risk för fastigheter, elledningar, grund, vatten och avlopp mm. Träd har olika rotsystem och behov av utrymme. Är de friska eller har de drabbats av någon sjukdom som gör att de riskerar att brytas sönder eller falla vid nästa storm. Vi tycker att träd verkligen förgyller en trädgård om de står rätt placerade i förhållande till omgivningen. Men om de inte gör det är det en risk för omfattande skador på fastigheter både genom fallskador och påväxt på fastighet samt skador under marken som jag nämnt innan. Framförallt har fastighetsägaren ett ansvar att ta bort uppenbara riskträd, annars är risken stor att man anses som vållande till skadorna vid exempelvis ett fallet sjukt träd som orsakat skada på egen eller annans egendom, i värsta fall person. Är du osäker på detta rekommenderar vi att ni tar kontakt med ert försäkringsbolag. Vi kan även komma till er för rådgivning från 395kr. Här är en länk till en studie från SLU angående träd och hur rotsystemet påverkar anläggningar under mark för den som är intresserad.

Rådgivning