TRÄDFÄLLNING AV SVÅRA TRÄD OCH RÖJNING

Trädifall Trädfällning i Västerås AB är ett Västerås företag som erbjuder privatpersoner och företag nedanstående tjänster:

​​Rådgivning • Sektionsfällning genom klättring • Riggning och firning genom klättring • Precisionsfällning Övergrova träd • Stormfällda träd • Upparbetning av träd • Röjning

Vi arbetar i Västmanland, Sörmland och i vissa fall även i Stockholms län.

Ni får en direkt personlig kontakt, smidigt och enkelt.

Sektionsfällning
Sektionsfällning genom klättring går ut på att man klättrar upp för trädet och sågar bort grenar och stam i lämpliga bitar tills trädet är så litet att man kan fälla det från marken.

Röjning
Röjning tar vi helst på oss under vintertid då det är lågintensivt på trädfällningssidan samt att vädret lämpar sig bättre. Men vi brukar ta några mindre röjningar även sommartid.

Precisionsfällning
Precisionsfällning handlar om att fälla ett helt träd från marken på en exakt plats. Med ett exakt riktskär och noggrann mätning tillsammans med stöd och eller draglinor vid behov är ett måste för att vara säker på att alla träd, sjuka som friska, hamnar där det ska.

 

Säker trädhantering i alla miljöer!

 

Telefon: 070-534 27 74